• 3M 6730 超強力魔術貼(蘑菇搭扣設計)透明(戶外用) – (1″ X 3″ ) x 5 pack

  • 懸掛或固定一般物件, 負重力比一般魔術貼強
  • 1吋 X 3吋
  • 兩對裝 (5 pack) 
 • 3M 762 超強力魔術貼(蘑菇搭扣設計)黑色(戶外用) – (1吋 X 3吋) x 5

  • 懸掛或固定一般物件, 負重力比一般魔術貼強
  •  1吋 x 3吋 
  • 2對裝 (5 pack) 

分類