• Guest Medical – Chlor-Clean 1.7g NaDCC 消毒清潔片

  • 醫療級消毒清潔劑
  • 消毒清潔一次過
  • 殲滅所有已知有害細菌、病毒、真菌和細菌孢子
  • 持續釋放次氯酸(HOCl)
  • 長效24小時
  • 歐盟認證
 • Guest Medical – Haz-Tabs 2.5g NaDCC 泡騰消毒片

  • 醫療級消毒劑
  • 殲滅所有已知有害細菌、病毒、真菌和細菌孢子
  • 持續釋放次氯酸(HOCl)
  • 長效24小時
  • 歐盟認證

分類