• Sundrop 鮮橙汁 – (原條) 325mL x 24罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $144.00$192.00 獎賞積分 3.6
 • Sundrop 鮮橙汁 – 325mL x 8罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $56.00$64.00 獎賞積分 1.4

  Sundrop 鮮橙汁 – 325mL x 8罐

  $56.00$64.00 獎賞積分 1.4
 • Sundrop石榴汁 – 325mL x 8罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5

  Sundrop石榴汁 – 325mL x 8罐

  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5
 • Sundrop石榴汁(原條) – 325mL x 24罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • 鴻福堂 銀菊露 500ml x 24支

  主要成份:

  純水、蔗糖、菊花、蜂蜜、金銀花

  功效:

  解毒袪濕、緩解目赤澀痛
  銀菊露有清熱明目之效,讓你雙眼回復明亮,精神更加集中。

   

分類